Elise Farrazijn

Algemene kinesitherapie

Meer informatie

Algemene kinesitherapie

Meer informatie

Manuele therapie

Meer informatie

Manuele therapie

Meer informatie

Sportrevalidatie

Meer informatie

Sportrevalidatie

Meer informatie

Werkwijze

Wij geven antwoord aan uw pijn.

Tijdens de behandeling wordt vertrokken vanuit een individueel vraaggesprek waarbij er nagegaan wordt waar de klachten zich situeren. De lokalisatie, oorzaak, inwerkende factoren en hulpvraag wordt met de patiënt overlopen. Daarna start een grondig klinisch onderzoek. Dit omvat zowel een actief, als een passief luik. Zo wordt uiteindelijk een goed beeld van de klachten gevormd en aan de behandeling vorm gegeven.

De revalidatie kan verscheidene technieken omvatten, zowel activo-passieve mobilisaties, zachte manipulaties, myofasciale en triggerpuntbehandelingen… Tijdens het herstelproces wordt er specifieke nadruk gelegd op oefentherapie, zowel thuis als in de praktijk. De patiënt leert actief zijn of haar klachten in handen te nemen. Het revalidatieproces wordt verder dan ook goed overlopen en vragen worden beantwoord.

ONZE PRAKTIJK

  • elise farrazijn haar kinepraktijk ruimte met toestellen

Kunnen wij jou helpen?