Neurologische revalidatie

Tijdens neurologische revalidatie worden patiënten met aandoeningen ter hoogte van het centraal of perifeer zenuwstelsel behandeld. Hierbij kunnen de symptomen zeer uiteenlopend zijn. Dit varieert tussen puur motorische of eerder cognitieve  problemen. Een combinatie van meerdere symptomen is ook mogelijk.

Bij acute problemen wordt er gestreefd het functioneel leven zo snel mogelijk terug op te nemen zoals voorheen. Wij stellen een individueel programma op bestaande uit verscheidene actieve revalidatiesessies. Verder ijvert men de levenskwaliteit opnieuw omhoog te brengen. 

Voorbeelden van acute neurologische aandoeningen: 

  • CVA
  • Hersenbloedingen
  • Trauma capitis (hoofdtrauma’s)
  • Hersenvliesontsteking

Bij chronische problemen wordt er gestreefd het functioneren in het dagdagelijks leven te onderhouden en te optimaliseren. Hierbij maken wij gebruik van bepaalde tools en actieve begeleide oefentherapie. De therapeut tracht ook te helpen de kwaliteit van het leven zo hoog mogelijk te houden. 

Voorbeelden van chronische aandoeningen: 

  • Ziekte van Parkinson
  • Multiple Sclerose
  • Ziekte van Huntington
  • Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
  • Dementie