PEDIATRISCHE REVALIDATIE

Pediatrische kinesitherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie waarin er gestreefd wordt naar een zo optimaal mogelijk motorisch functioneren van het kind. Er wordt aan de hand van theoretische en praktische kennis een individueel behandelplan opgesteld waarin het kind centraal staat in zijn volledige context. 

Een kind kan om verschillende redenen therapie volgen: 

  • Ontwikkelingsstimulatie bij een vertraagde of variante ontwikkeling
  • Neuromotorische aandoeningen: cerebrale parese, spina bifida, spierziektes,… 
  • Respiratoire aandoeningen: acuut of chronisch
  • Psychomotoriek: fijne en of grove motoriek
  • Schrijfmotoriek
  • Motorische problemen bij gedrags- en leerproblemen: ADHD, ADD, ASS, DCD,… 
  • Musculoskeletale aandoening: revalidatie na een ongeval, ingreep of bij een aangeboren problematiek